Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”); identificējama fiziska persona ir tā, kuru tieši vai netieši var identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus faktus, kas raksturīgi fizikālai, fizioloģiskai, fiziskās personas ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti. Tas ietver informāciju, piemēram, Jūsu īsto vārdu, adresi, tālruņa numuru un dzimšanas datumu. Informācija, ko nevar saistīt ar Jūsu patieso identitāti - piemēram, iecienītākās tīmekļa vietnes vai vietnes lietotāju skaits - netiek uzskatīta par personas datiem.

Kas ir atbildīgs?

Šis konfidencialitātes paziņojums attiecas uz datu apstrādi, ko veic:

Nordoutlet OÜ datu aizsardzības inspektors

Elvis Nigol
Nordoutlet OÜ
Raua 26-35
10120 Tallinn
IGAUNIJA
dataprotection@nordbags.com

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības inspektoru.

Tiešsaistes klātbūtne un vietņu optimizācija

Mēs izmantojam izsekošanas programmatūru, lai noteiktu, cik lietotāju apmeklē mūsu vietni un cik bieži. Mēs neizmantojam šo programmatūru, lai savāktu individuālus personas datus vai atsevišķas IP adreses. Dati tiek izmantoti tikai anonīmā un apkopotā veidā statistikas mērķiem un tīmekļa vietnes izveidei.

Vai mani dati tiks nodoti tālāk?

Nordoutlet nepiedalās, nepārdod, nepārvieto vai citādi neizplata Jūsu personas datus trešajām personām un to nedarīs nākotnē, ja vien to nepieprasīs likums, ja vien tas nav nepieciešams līguma mērķim vai ja neesat skaidri piekritis to darīt. Piemēram, pasūtot produktus, var būt nepieciešams nodot savu adresi un pasūtīt datus mūsu darbuzņēmējiem. Papildu informācija par datu aizsardzību konkrētos pakalpojumos un produktos ir pieejama attiecīgajā klientu portālā.

Ārpakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā datus mūsu vārdā, ir līgumsaistību pienākums uzturēt stingru konfidencialitāti, kā tas noteikts 1. panta 2. punktā. 28 GDPR. Nordoutlet saglabā atbildību par Jūsu informācijas aizsardzību šādos apstākļos. Pakalpojumu sniedzēji ievēro Nordoutlet norādījumus, un to garantē tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kā arī pārbaudes un kontroles.

Kā par datu drošību?

Nordoutlet veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no pazaudēšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas. Piemēram, Jūsu dati tiek saglabāti drošā darbības vidē, kas nav pieejama sabiedrībai. Atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati tiek šifrēti ar Secure Socket Layer tehnoloģiju (SSL) pārraides laikā. Tas nozīmē, ka apstiprināta šifrēšanas procedūra tiek izmantota saziņai starp jūsu datoru un Nordoutlet serveriem, ja jūsu pārlūkprogramma atbalsta SSL. Ja vēlaties sazināties ar Nordoutlet pa e-pastu, mēs vēlētos norādīt, ka nosūtītās informācijas konfidencialitāti nevar garantēt. E-pasta ziņojumu saturu var lasīt trešās personas. Tādēļ mēs iesakām nosūtīt mums konfidenciālu informāciju tikai pa pastu.

Izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti

Nordoutlet patur tiesības jebkurā brīdī mainīt paziņojumu par konfidencialitāti ar iepriekšēju paziņojumu vai bez tā. Lūdzu, pārbaudiet bieži, lai saņemtu informāciju par visām izmaiņām. Izmantojot Nordoutlet tīmekļa vietnes, Jūs piekrītat šim konfidencialitātes paziņojumam.

Šis paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts 2020. gada 20. novembrī