Mis on isikuandmed?Mõistega „isikuandmed“ tähistatakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. See hõlmab sellist teavet nagu teie pärisnimi, aadress, telefoninumber ja sünnikuupäev. Teavet, mida ei saa seostada teie päris identiteediga, sh eelistatud veebisaidid või saidi kasutajate arv, ei saa pidada isikuandmeteks.VastutajaSee privaatsusteade kehtib andmetöötluse kohta, mida teostab:

Nordoutlet OÜ andmekaitseametnik
Elvis Nigol
Nordoutlet OÜ
Raua 26-35
10120 Tallinn
dataprotection@nordbags.com

Juhul, kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust andmekaitseametnikuga.Esindatus veebis ja veebisaidi optimeerimineKasutame jälgimistarkvara, et teha kindlaks, kui palju ja kui sageli meie veebisaiti vaadatakse. Me ei kasuta seda tarkvara individuaalsete isikuandmete või individuaalsete IP-aadresside kogumiseks. Andmeid kasutatakse üksnes anonüümselt ja kokkuvõtvalt statistilistel eesmärkidel ning veebisaidi arendamiseks.Kas minu andmeid esitatakse kolmandatele isikutele?Nordoutlet ei jaga, müü, edasta ega levita muul viisil teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ega tee seda ka tulevikus, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus, kui see on vajalik lepingu täitmise seisukohast või kui te olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku. Näiteks võib meil olla vaja edastada teie aadress ja tellimuse andmed oma töövõtjatele, kui te tooteid tellite. Lisateave konkreetsete teenuste ja toodete puhul kohaldatava andmekaitse kohta on kättesaadav vastavas kliendiportaalis.

Välised teenuseosutajad, kes töötlevad andmeid meie nimel, on lepingu alusel kohustatud tagama täieliku konfidentsiaalsuse, nagu isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 28 sätestatud. Nordoutlet on nende asjaolude korral jätkuvalt kohustatud teie teavet kaitsma. Teenuseosutajad järgivad Nordoutleti juhiseid ning seda aitavad omakorda tagada tehnilised ja korralduslikud meetmed, samuti järelevalve ja kontrollimised.Kuidas on tagatud andmeturve?Nordoutlet võtab kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud turbemeetmed, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise või väärkasutuse eest. Näiteks salvestatakse teie andmed turvalises töökeskkonnas, mis ei ole avalikkusele juurdepääsetav. Teatavatel juhtudel krüptitakse teie isikuandmed edastamise ajal Secure Socket Layeri (SSL) tehnoloogia abil. See tähendab seda, et juhul, kui teie brauser toetab SSLi, kasutatakse teie arvuti ja Nordoutleti serveri vahelise suhtluse jaoks heakskiidetud krüptimismenetlust. Kui te soovite Nordoutletiga e-kirja teel ühendust võtta, juhime teie tähelepanu sellele, et saadetud teabe konfidentsiaalsust ei ole võimalik tagada. E-kirjade sisu võivad lugeda kolmandad isikud. Seetõttu soovitame teil saata meile konfidentsiaalset teavet üksnes postiga.


Muudatused privaatsusteatesNordoutlet jätab endale õiguse muuta oma privaatsusteadet igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Muudatustega kursis olemiseks lugege seda teadet korrapäraselt uuesti. Nordoutleti veebisaite kasutades nõustute käesoleva privaatsusteatega.

Seda avaldust uuendati viimati 20. novembril 2020.