Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su atpažintu arba atpažįstamu fiziniu asmeniu („duomenų subjektas“). Atpažįstamas fizinis asmuo – tai asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, visų pirma remiantis tokiais atpažinimo požymiais, kaip vardas, asmens kodas, buvimo vietos duomenys ar interneto identifikatorius, arba remiantis vienu ar keliais to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, protinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės veiksniais. Tai tokia informacija, kaip tikrasis jūsų vardas, adresas, telefono numeris ir gimimo data. Informacija, kuri nėra susieta su tikrąja jūsų tapatybe (pvz., mėgstami tinklalapiai ar tinklalapio lankytojų skaičius), nelaikoma asmens duomenimis.

Kas yra atsakingas?

Šis privatumo pareiškimas taikomas duomenų tvarkymui, kurį atlieka:

Nordoutlet OÜ“ duomenų apsaugos pareigūnė

Elvis Nigol
Nordoutlet OÜ
Raua 26-35
10120 Tallinn
ESTIJA
dataprotection@nordbags.com

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su Duomenų apsaugos pareigūnu.

Buvimas internete ir tinklalapio optimizavimas

Siekdami nustatyti mūsų tinklalapio lankytojų skaičių ir jų apsilankymo dažnumą, naudojame sekimo programinę įrangą. Šios programinės įrangos nenaudojame individualiems asmens duomenims ar individualiems IP adresams rinkti. Šie duomenys naudojami išimtinai tik anonimine apibendrinta forma, statistikos tikslais ir tinklalapiui tobulinti.

Ar mano duomenys bus perduoti trečiosioms šalims?

Nordoutlet nesidalija, neparduoda, neperduoda ir kitaip neperleidžia jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims ir to nedarys ateityje, nebent to reikalauja įstatymai, to reikia sutarties tikslui pasiekti arba jei jūs esate davę aiškų sutikimą tai padaryti. Pavyzdžiui, užsakymo metu gali prireikti perduoti jūsų adresą ir užsakymo duomenis mūsų partneriams. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą, teikiant konkrečias paslaugas ir produktus galite rasti atitinkamoje klientų svetainėje.

Išoriniai paslaugų teikėjai, kurie tvarko duomenis mūsų vardu, pagal sutartį yra įpareigoti išlaikyti griežtą konfidencialumą, kaip numatyta BDAR 28 straipsnyje. Nordoutlet pasilieka atsakomybę už jūsų informacijos apsaugą tokiomis aplinkybėmis. Paslaugų teikėjai vykdo Nordoutlet nurodymus ir tai garantuoja techninės ir organizacinės priemonės, taip pat patikrinimai ir kontrolė.

Teikiant gabenimo ir transportavimo paslaugas, siuntos duomenys, įskaitant adresą, gali būti atskleisti įmonėms, dalyvaujančioms siuntos gabenimo procese. Šios įmonės veikia savarankiškai, besiremdamos savo kompetencija ir sprendimais, tačiau laikydamosi mūsų ir/arba verslo industrijos standartų (kaip pvz. tai yra siuntų gabenimo ir pristatymo paslaugų teikėjai). Šio asmens duomenų perdavimo paslaugų teikėjams teisinis pagrindas yra BDAR 6(1) straipsnio f) punktas. Siuntos duomenų perdavimas paslaugų teikėjams, norintiems atlikti specialiąsias ar administracines užduotis, yra laikomas teisėtu duomenų valdytojo interesu. Šiuo duomenų perdavimu yra siekiama veiksmingesnio ir ekonomiškesnio siuntų apdorojimo proceso, kuris yra naudingas tiek duomenų valdytojui, tiek duomenų subjektui. Asmens duomenys apsiriboja konkrečios siuntos siuntimo duomenimis, reikalingais siuntai pristatyti, o galimas duomenų tvarkymo poveikis duomenų subjektui yra labai mažas arba jo nėra.

Tais atvejais, kai siuntos muitinimui reikia pasitelkti mūsų partnerius, mes paprašysime jūsų leidimo ir sutikimo perduoti asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, Nordoutlet siuntos numerį) mūsų pasiūlytam paslaugų teikėjui. Šio duomenų perdavimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 (1) straipsnio a) punktas - sutikimas. Jei šis sutikimas nepateikiamas, Nordoutlet perduos jums informaciją, kad siuntą išmuitinti galėtumėte patys arba tai galėtų padaryti jūsų pasirinktas muitinės paslaugų teikėjas.

Kas žinotina apie duomenų apsaugą?

Nordoutlet“ imasi visų būtinų techninių ir organizacinių apsaugos priemonių, siekiant apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo praradimo ar netinkamo naudojimo. Pavyzdžiui, jūsų duomenys saugomi viešai neprieinamoje saugioje operacinėje aplinkoje. Tam tikrais atvejais, siuntimo metu jūsų duomenys yra užšifruojami, pasitelkiant „Secure Socket Layer“ („SSL“) technologiją. Tai reiškia, kad ryšiui tarp jūsų kompiuterio ir „Nordoutlet“ serverių naudojama patvirtinta šifravimo procedūra (jei jūsų naršyklė palaiko „SSL“). Jei pageidaujate kreiptis į „Nordoutlet“ elektroniniu paštu, norime pažymėti, kad negalime garantuoti siunčiamos informacijos konfidencialumo. Elektroninių laiškų turinį gali perskaityti trečiosios šalys. Todėl rekomenduojame konfidencialią informaciją mums siųsti tiktai paštu.

Privatumo pareiškimo pakeitimai

Nordoutlet“ pasilieka teisę bet kuriuo metu iš anksto nepranešus keisti privatumo pareiškimą. Kviečiame dažnai lankytis ir susipažinti su pakeitimais. Naudodamiesi „Nordoutlet“ tinklalapiais, jūs sutinkate su šiuo privatumo pareiškimu.

Šis pareiškimas paskutinį kartą atnaujintas 2020m. lapkričio 20d.